Evren Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi
0212 427 77 00
Rami Cuma Mah. Oruç sokak no 45 Eyüp / İstanbul
EVREN BİNA YÖNETİMİEVREN BİNA YÖNETİMİEVREN BİNA YÖNETİMİ

Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri

Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri

Özellikle son yıllarda artan nüfus ile birlikte çok katlı binalar geçiş çok hızlı bir şekilde sağlanmakta. Birden çok nüfusu bünyesinde barındırmasından dolayı bina ve apartmanlar genelinde yönetimler ve yasa koyucu kurallar mevcut. Bu kurallar hukuki bir zemin hazırlamak ve kiracı, ev sahibi, binaların ortak yerleri, yönetimler, malikler kurulu gibi birçok unsuru bu hukuki zemin ile bir arada tutmayı amaçlamaktadır. Bu konuda temel, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunudur. Bu kanunda ortam yaşam alanlarındaki hukuki kurallar yer almaktadır. Kanunun öngördüğü prosedür işlendiği takdirde apartman ve binalarda ortaya çıkan sorunların önüne geçmek oldukça kolaydır. Ancak işleyiş esnasında oluşan problemlerden ötürü bu tarz çok nüfuslu yerler her zaman sorun ve problemlerin çok olduğu yerler olarak görülmektedir. Bu problemlerin önüne geçmenin en etkili yoluysa deneyimli bir avukat veya avukatlık bürosundan hukuki danışmanlık hizmeti almaktır.

Apartman Yöneticisi Nasıl Atanır?

Bir apartmanda malikler yani ev sahipleri ve yönetim olarak iki ana dal vardır. Ev sahipleri malikler kurulunu oluşturur ve ister kendi aralarından ister dışarıdan bir şirketi seçerek yöneticisini belirler. Apartman yönetim ekibi ister bir ister üç kişi olarak kurulabilir. Ayrıca en az sekiz nüfuslu bir binada yönetici atamak zorunludur. Eğer ev sahipleri arasında bir problem çıkar ve sonuca ulaşılamazsa apartman yöneticisi hâkim olarak atanabilir. Ayrıca apartman yöneticisi her yıl yapılan oylamada oy üstünlüğü ile belirlenir. Yönetici olarak kişi veya kurum ile ev sahipleri ile arasında vekalet sözleşmesi kurulmuş olur.

Ev Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

-Her bir kat sahibi mülkiyet hakkından dolayı binaya bağlı bütün hak ve yetkilere sahiptir

-Kat sahipleri binaya ait ortak mekanlara arsa payları oranında payla sahiptirler ve kullanabilirler.

-Kat sahipleri yöneticiden toplantı talebinde bulunabilirler ve bu toplantılarda arsa payları oranında oy hakkına sahiptirler.

-Kat sahipleri bina içinde ve dışındaki ortak alanlarda komşularını rahatsız etmeyecek şekilde davranmakla yükümdürler.

-Ev sahipleri binanın bakımından sorumludurlar. Ayrıca 4/5 oranında oy alınmadığı sürece binanın ortak alanlarına onarım, inşaat vb. bir müdahalede bulunamazlar. Ancak yapılacak onarım ana binaya zarar verecek durumdaysa oy yüzdesine bakılmaz ve diğer kat sahiplerinin rızası aranmaz.

-Her bir kat sahibi kendilerine ait bölümde istediği işlemi gerçekleştirebilir ancak bu işlem binaya zarar verecek düzeydeyse bunu tek başına yapamaz.

-Her ev sahibi ana binaya verdiği zararı ve kusuru karşılamak zorundadır.

-Kat sahipleri yönetici giderleri, kapıcı giderleri, ortak alanların bakımı, varsa yönetici maaşı, ana binaya ait sigorta primi gibi ödemeleri aksini iddia eden bir anlaşma imzalanmadığı sürece ortak ödemek zorundadır.

Apartman veya Bina Avukatının Görevleri Nelerdir?

Birçok alanda olduğu gibi apartman ve binalarda da hukuk ayrılmaz bir bölümdür. Çok nüfus içeren binalarda da ev sahipleri arasında anlaşmazlıklar çıkması olağan ve muhtemeldir. Bu tarz durumlarda Yönetici arabuluculuk yapmakla yükümlüdür, ancak arabulucu ile çözülemeyecek problemlerin yaşandığı durumlar da olması muhtemeldir. Bu tarz durumlarda binaya tahsis edilmiş avukata başvuru yapılabilir ve hukuki işlem başlatılabilir. Apartmana atanmış avukatın da yapması gereken görevleri ve yükümlülükleri de mevcut. Bu görevler bunlarla sınırlı olmasa dahi şu şekildedir;

-Kat sahiplerinin kiracılarıyla yaşadığı olası hukuki sorunlara danışmanlık etmek.

-Oluşabilecek hukuki öngörüleri paylaşarak kabul edilmesi durumunda gerekli tedbirleri sağlamak.

-Ortak binada yaşayan ev sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetleyerek gerekli durumlarda hukuki sorunları çözüme kavuşturmak.

-Yönetici ve denetçinin seçilmesi işlemlerini gerçekleştirmek ayrıca aralarındaki hukuki işleyişi denetlemek.

-Kıracı ve ev sahiplerinin aidatlarını ödememesi durumunda ihtarname çekme ve devamı durumunda icra işlemlerini gerçekleştirerek ödemenin tahsilini gerçekleştirmek.

– Diğer hukuki sorunları çözüme kavuşturmak ve gerekli görüldüğü takdirde dava açarak takibini sağlamak.