Evren Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi
0212 427 77 00
Rami Cuma Mah. Oruç sokak no 45 Eyüp / İstanbul
EVREN BİNA YÖNETİMİEVREN BİNA YÖNETİMİEVREN BİNA YÖNETİMİ

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Apartman yönetiminin denetlenmesi konusunda yasalar kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer almaktadır. Kanuna göre denetim yapmak üzere atanan denetçi, kat malikleri kurulunun arasında yer almak zorunda. Apartman yönetimi için böyle bir zorunluluk mevcut değil, ancak istek doğrultusunda atanacak bir denetçi ile denetim gerçekleştirilebilir.

Denetçi Kimdir?

Olağan genel kurul toplantısında, denetçiler de yöneticiler ile birlikte seçilir ve denetçinin görevi bir sonraki kurul toplantısında son bulur. Ancak kat malikleri kurulu geçerli bir sebep doğrultusunda denetçinin görevini erkenden fes edebilir. Kat malikleri kurulu adına vekil olarak atanan ve kurul adına yöneticileri denetleyen bir veya üç kişilik bir ekip oluşturulur, bu kişi veya kişilere denetçi denir.

Denetçinin Görevleri Nelerdir?

Denetçi genel olarak bina veya apartman yönetimini denetlemek ve işini doğru şekilde yaptığından emin olmak için seçilen kişi veya kişilerdir. Bu denetlemeler esnasında;

-Yönetim kurulunun göreve geldiği andan itibaren en kısa zamanda işletme projesi oluşturup oluşturmadığını

-İşletme projesinin, dağıtım imza çizelgesi ve ideali taahhütlü belgelerin yasalara uygun hazırlanıp hazırlanmadığını

-Kat mülkiyetine uygun, saygın bankada bina adına hesap açılıp açılmadığına

-Varsa bina adına alınan kiraların nereden alınıp, nereye harcandığını ve bu konuda kat malikleri kararı olup olmadığına

-Yönetim kurulunun hazırladığı faaliyet raporunda kapıcı giderlerinin açıklamalı şekilde yazılıp yazılmadığına

-Yönetim kurulunun hazırladığı faaliyet raporunda varsa harici giderlerin açıklamalı şekilde yazılıp yazılmadığına

-Her yılın sonunda bina karar defterinin noter tarafınca kapattırılıp kapattırılmadığına

-Yönetim kuruluna bir şikâyet dilekçesi verilmişse gereğinin yapılıp yapılmadığına

-Bağımsız bölüm maliklerinin ülke sınırları içerisinde bir tebligat adresinin yönetim kurulunda bulundurulup bulundurulmamasına

-Denetleme süreci esnasında varsa işten ayrılan personelin evraklarının yasalara uygun hazırlanıp hazırlandığına ve tazminat hakkı bulunuyorsa kanunlarca belirlenmiş miktar kadar ve zamanda ödenip ödenmediğine

-Bina yönetimi adına bir muhasebeci ile anlaşılmışsa kat malikleri kurulunun kararlarının alınıp alınmadığına

-Eski ve yeni bütün personelin işten ayrılsa dahi bilgilerinin 10 yıl saklanması esasına uygun gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına

-Müteahhit firmanın oluşturduğu görülür veya sonradan ortaya çıkabilecek eksikliklere karşı kanunlara uygun yazışmaların yapılıp yapılmadığı. Yönetim kurulunun bu konuda kat malikleri kurulundan açıkça izin alması gerekmektedir.

-Olağan ve olağanüstü toplantılarda kat sahiplerinin, Kat mülkleri kanunu esasınca çağırılıp çağırılmadığı

Konularında detaylı incelemeleri yapmak ve raporunu Kat malikleri kuruluna iletmek zorundadır.

Eğer yönetim kurulunun yasal yürürlüğe uygun olmadığı ortaya çıkarsa yöneticinin işten düşürülmesi konusunda detay ve kanıtlarıyla bir rapor hazırlayabilir ve bu raporu Kat malikleri kuruluna iletebilmektedir. Ayrıca eğer denetçi vefat etmiş veya istifa etmek istiyorsa Kat malikleri kurulu olağanüstü toplantı düzenlenir ve usule uygun olarak yeni bir denetçi seçilir. Bu denetçinin görevi ise bir sonraki olağan toplantıya kadar devam eder. Kat malikleri kurulu haklı bir sebep doğrultusunda denetçinin görevine erkenden son verebilme yetkisine de sahiptir.

Denetçi Ücret Alır Mı?

Genel kural ücretsiz vekillik şeklinde olsa da kat malikleri kurulunun kararları doğrultusunda hizmetlerinden dolayı ücret alabilir. Ayrıca denetçi ücret talep eder ve kat malikleri tarafınca talebi reddedilirse istifa etme hakkına da sahip olur.