Evren Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi
0212 427 77 00
Rami Cuma Mah. Oruç sokak no 45 Eyüp / İstanbul
EVREN BİNA YÖNETİMİEVREN BİNA YÖNETİMİEVREN BİNA YÖNETİMİ

Bina Yönetim Planı Nedir

Yönetim planı, kat mülkiyeti veya kat irtifakı ile mümkün olan, bina yönetimi için gerekli olan kural ve kanunların belirtildiği bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planı ile burada ikamet eden kişilerin uyması gereken kurallar belirtilmektedir. Yani yönetim planına bir konutta oturan bütün kat maliklerini uymak durumundadır.

Kat maliklerinden birinin yahut onun katında bulunan kiracılık benzeri iş birlikleri ile devamlı surette ikamet eden kimsenin, yönetim planına aykırı davranması sonucunda zarar gören kat maliki sulh mahkemesine başvurduğunda da hâkim, şahısları dinledikten sonra yine yönetim planına bakmaktadır.

Yönetim planının önemini anlamak açısından bilinmesi gereken şeylerden birisi de bu gibi durumlarda kanunen de belirleyici olmasıdır. Kat irtifakı maddeleri ile konut sahipleri belirli haklara sahip olabilir. Bu nedenle yönetim planlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi herkes açısından önemlidir.

Bir binanın nasıl yönetileceği ile ilgili olarak hazırlanan yönetim planı bir sözleşme değerindedir ve yönetim tarzı, araç ve gereçlerin kullanılması, aidatların nasıl olacağı, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, uyulması gereken kurallar gibi konular da yönetim planının içerisinde yer alır. Yönetim planlarında katlar zemin kat, birinci kat, diğer katlar ve teras katları şeklinde madde başlıkları altında ele alınır.

Yasaklar, anlaşmazlıkların çözümü, yönetim organları, toplantı zamanları, oy hakkı, karar defteri, yönetici seçimi ve görevleri gibi madde başlıkları da yine yönetim planının içerisinde yer almalıdır. Yönetim planının değiştirilmesi için de bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Yönetim planının ve planda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti hanesinde beyanlar şeklinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanmalıdır ki gerektiğinde ulaşılabilir olsun.

Tüm bunlar göz önüne alındığında yönetim planının detaylarını bir profesyonele bırakmak en doğru tercih olacaktır. Evren Yönetim, yönetim planı aşamasında yanınızda olmak için profesyonel kadrosuyla her daim hizmete hazır bulunacaktır.

Yorum Yap